Decizie de ultimă oră a Primăriei Craiova în privința lui Ilie Balaci

Un bulevard din Craiova și Sala Polivalentă vor fi numite după marele Ilie Balaci, decedat luna trecută. 

Consiliul Local Craiova a decis ca o parte a bulevardului Știrbei Vodă să se numească “Ilie Balaci”, dar și Sala Polivalentă.

Cheltuielile de schimbare a actelor de identitate și a certificatelor de nomenclatură stradală vor fi suportate integral, de municipalitate.

“Art 1. Se aprobă schimbarea parţială a denumirii bd. Ştirbei Vodă, în bd. Ilie Balaci, pe tronsonul străzii cuprins între intersecţia cu bd. 1 Mai şi intersecţia cu strada Bucovăţ.

Art.2. Cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi schimbate, ca urmare a modificării denumirii aprobate la art.1, vor fi suportate de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova.

Art.3. Se aprobă scutirea de la plata taxelor aferente eliberării certificatelor de nomenclatură stradală, inclusiv cele în regim de urgenţă, pentru imobilele ale căror adrese se vor modifica potrivit schimbării denumirii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre”, se arată în hotărârea adoptată de Consiliului Local al municipiului Craiova.